Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een bericht achterlaat in het gastenboek of een aankoop doet in onze webwinkel, zal aan jou gevraagd worden om persoons-, adres of andere gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

·         Voor- en achternaam;

·         E-mailadres;

·         Telefoonnummer;

·         Straat en huisnummer;

·         (Eventueel) een afwijkend afleveradres;

·         Postcode en woonplaats.
 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

·         Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen we je naam en e-mailadres om de nieuwsbrief aan jou te sturen.

·         Wanneer je ons contactformulier invult, vragen we jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer om jou van een reactie te kunnen voorzien.

·         Wanneer je een bericht achterlaat in ons gastenboek, vragen we jouw naam en e-mailadres om contact op te kunnen nemen over je bericht.

·         Op moment dat je een product bestelt in onze webwinkel, vragen we jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres . Deze gegevens zijn nodig om de bestelling te verzenden, een factuur op te maken, contact met jou te kunnen opnemen over je bestelling en om je in te lichten over nieuwe producten.


De gegevens die aan ons verstrekt worden, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

De gegevens die je verstrekt bij het inschrijven voor een nieuwsbrief, het invullen van het contactformulier en het plaatsen van een bericht in ons gastenboek, verwerken wij alleen met jouw toestemming. Wij verwerken deze gegevens op grond van artikel 8 sub a Wbp.

Als je een product in onze webwinkel koopt, zijn de daarbij gevraagde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel hebben wij een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bij de verwerking van deze gegevens. Wij verwerken deze gegevens op grond van artikel 8 sub b of sub f Wbp.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Mijnwebwinkel

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order op onze website, bij het aanmaken van een account of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Meer informatie over het beleid van Mijnwebwinkel kun je hier vinden: [https://www.mijnwebwinkel.nl/privacy-policy].

Mollie
Wij maken gebruik van Mollie betaalservice zodat je bestelling op een betrouwbare manier afgehandeld wordt na betaling en bij ons verder in behandeling genomen kan worden. Mollie maakt hierbij ook gebruik van jouw persoonsgegevens bij de verwerking van de betaling. Meer informatie over het beleid van Mollie vind je hier: [https://www.mollie.com/nl/privacy]

MyParcel
Wij verzenden de bestellingen via onze pakkettenleverancier MyParcel. Persoons- en adresgegevens van de klant waar het pakket naartoe gezonden moet worden, worden in het systeem van MyParcel opgeslagen zodat het pakket tot aflevering bij de klant gevolgd kan worden. Na aflevering van het pakket blijven de gegevens 7 jaar zichtbaar bij MyParcel.

Bol.com
Naast onze eigen webshop verkopen wij ook enkele artikelen via Bol.com. Bij het plaatsen van een bestelling worden jouw persoons- en adresgegevens gevraagd in te vullen voor het afhandelen van de bestelling. Meer informatie over het beleid van Bol.com vind je hier: [https://www.bol.com/nl/m/voorwaarden/privacy-policy/index.html]

Feedback Company
Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Ons systeem is niet aan het systeem van Feedback Company gekoppeld. Je ontvangt dan ook geen mail om een review achter te laten, maar je kan zelf beslissen of je een review al dat niet wilt achterlaten. Als je een review achterlaat via Feedback Company dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review openbaar kunnen maken op onze website.  Feedback Company publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt. Meer informatie over het beleid van Feedback Company vind je hier: [https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/privacy-statement/ ​]

The Perfect Wedding
Wij hebben sinds maart 2018 een samenwerkingsverband met The Perfect Wedding. Wij adverteren met onze webshop artikelen op diverse pagina's op hun website. Daarnaast worden realweddings en foto's gedeeld van klanten die een aankoop bij ons hebben gedaan. Ook is het voor bezoekers van de website mogelijk om een contactverzoek in te sturen voor meer informatie over onze webshop en/of artikelen. Meer informatie over het beleid van The Perfect Wedding vind je hier: [https://www.theperfectwedding.nl/informatie/privacyverklaring]

Mailchimp
Wij maken gebruik van Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen naar onze klanten die zich hebben geabonneerd via onze website. Geabonneerden die zich willen uitschrijven voor de nieuwsbrief kunnen zich elk moment afmelden. Meer informatie over het beleid van Mailchimp vind je hier (Engelstalig): [https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy/]

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: logische toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL.
Daarnaast maakt D-Moda.nl gebruik van een Security Scan die dagelijks onze website doorzoekt op beveiligingsrisico's. Op deze manier detecteren we lekken voordat deze problemen kunnen opleveren en we deze snel kunnen oplossen. 

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies op onze website gebruikt. Je hebt zelf de keuze om cookies te accepteren. Accepteer je de cookies niet, dan worden deze ook niet geplaatst.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

·         Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]

·         Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]

·         Twitter: [https://twitter.com/en/privacy#update]

·         Pinterest: [https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy]


Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier: [https://www.google.com/policies/technologies/ads/]. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/]

De bewaartermijnen van deze cookies zijn: 26 maanden

Facebook Custom Audience: Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan uw eigen Facebook-account, worden bewaard tot u uw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.

Facebook Connect: Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan uw eigen Facebook-account, worden bewaard tot u uw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.Facebook

Pixel: Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan uw eigen Facebook-account, worden bewaard tot u uw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden. Deze Google Analytics cookies worden 26 maanden bewaard. D-Moda.nl heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en heeft "gegevens delen" uitgezet. 

Cookies uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten D-Moda.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens direct uit het systeem worden verwijderd.

Wij bewaren jouw bestelgegevens tenminste voor een periode van 7 jaar, om aan onze wettelijke plicht te voldoen. Na afloop van de periode van 7 jaar verwijderen we jouw bestelgegevens binnen 2 maanden.

De gegevens die jij verstrekt bij het plaatsen van een bericht op ons gastenboek en het bericht zelf zullen wij 10 jaar bewaren. Daarna wordt het bericht en de gegevens verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als jij ons jouw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@d-moda.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

© 2010 - 2019 D-Moda.nl - Gelegenheidskleding voor dames en kinderen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.